MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Tisková zpráva – „Paraziti a výkaly u nepřizpůsobivých“, „Romové zbili v Calypsu bílé“: MKC Praha zveřejnilo Analýzu způsobu zobrazování Romů v severočeských médiích

14. 9. 15

Praha, 1. 9. 2015. Analýza vytvořená Multikulturním centrem Praha v rámci projektu Společně proti rasismu mapuje, jak 17 regionálních mediálních titulů ze severu Čech psalo v roce 2014 o Romech. Ukazuje se, že média o Romech referovala převážně negativně (60 % mediálních výstupů), a to nejčastěji v souvislosti s problematikou sociálně vyloučených lokalit (22 % textů) a kriminalitou (21 % mediálních výstupů). Média dávala největší prostor k vyjádření politikům (30 % citovaných osob), pouze 9 % citovaných osob jsou samotní Romové.

Nežádoucí významové posuny, k nimž při mediálním zprostředkování informací dochází, odhaluje kritická analýza diskurzu vybraných mediálních výstupů. „Dlouhodobě převládající negativní postoj k Romům na straně veřejnosti a obraz Romů podávaný médii spolu úzce souvisí,“ uvedl koordinátor projektu Jan Dítko z Multikulturního centra Praha. Součástí analýzy je rovněž přehled nejčastějších mýtů o Romech a kapitola věnovaná výskytu nenávistných projevů v diskusích pod analyzovanými mediálními výstupy na sociálních sítích. „V mediálních výstupech se objevují polopravdy, užívají se zavádějící slovní spojení, hodnotící či emocionálně zabarvené výroky, neadekvátně se zmiňuje etnicita. Averze, jejíž náznaky jsou patrné v  novinářských textech, se naplno projevuje v diskusních příspěvcích čtenářů,“ doplňuje Jan Dítko.

Poznatky, k nimž analýza dospívá, jsou podkladem pro vzdělávací aktivity určené pro studenty středních škol a učilišť, zaměstnance institucí státní správy, místních samospráv a bezpečnostních složek a rovněž pro místní osobnosti, kterým převládající anticiganismus není lhostejný.

Kontaktní osoba: Jan Dítko, jan.ditko@mkc.cz

Analýza je dostupná zde:
http://spolecneprotirasismu.mkc.cz/cz/analyza-zpusobu-zobrazovani-romu-v-lokalnich-severoceskych-mediich...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect