MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Analýza způsobu zobrazovaní Romů v lokálních severočeských médiích

21. 8. 15
titulka_analyza_1.jpg

Způsob, jakým média a politici komunikují o romské problematice, a témata, s nimiž jsou Romové v médiích spojováni, konstruují jejich specifický, zákonitostmi mediálního provozu deformovaný obraz, který příjemci těchto sdělení – široká veřejnost – často považují za věrný popis skutečnosti.   

Analýza způsobu zobrazování Romů v lokálních severočeských médiích tento obraz dekonstruuje. Text nastoluje zrcadlo lokálním médiím a politikům, kteří v roli opinion makerů – názorových tvůrců – svými postoji výrazně ovlivňují veřejné mínění, a apeluje na přijetí částečné zodpovědnosti za dlouhodobý negativní postoj většinové české veřejnosti k Romům.

 analyza1_graf1.jpg     analyza1_graf4.jpg...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect