MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Metodický manuál pro vedení interkulturního workshopu pro opinion-makery

21. 6. 16

Metodika interkulturního workshopu pro opinion-makery je určena všem těm, kteří se ve svém pracovním (i mimopracovním) kontextu setkávají s projevy verbálního rasismu.

Je určena pro všechny ty, kteří se chtějí postavit opakujícím se stereotypům, hoaxům a mýtům o Romech a vstoupit do diskuze. Cílem workshopu je posílit argumentační dovednosti diskutérů v souvislosti s nejčastějšími mýty o Romech a také seznámit je s argumentačními technikami, jejichž smyslem není přesvědčit druhého, ale naučit se přijímat jeho stanovisko a vést s ním diskuzi.

Tato varianta metodiky akcentuje vliv médií na tvorbu stereotypních pohledů na romskou menšinu a vede účastníky k reflexi toho, jakým konkrétním způsobem se to děje. Workshop je koncipovaný na 3 hodiny, optimální je 15 účastníků a účastnic....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect