MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Metodický manuál pro vedení interkulturního workshopu pro studenty SOŠ a SOU (média a takzvaná uprchlická krize)

22. 6. 16

Manuál je určen všem pedagogickým pracovníkům, lektorům či sociálním pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s dospívajícími a kteří mají zájem o posílení informační a čtenářské gramotnosti a omezení stereotypního nahlížení na minority.

Dílna je realizovaná zážitkovou formou tak, aby si žáci sami ozkoušeli, jak stereotypy vznikají a především jak k tomu přispívají média. Dílna je koncipována takovým způsobem, aby u žáků posilovala čtenářskou a informační gramotnost, tedy schopnost orientovat se v textu a zdrojích.

Dílna je koncipována do školní výuky, např. do Základů společenských věd, kde vhodně doplňuje průřezové téma Multikulturní výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost ad.

Dílna trvá 2 vyučovací hodiny (90 min.) a měla by být vedena dvěma lektory....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect