MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Společně proti rasismu (Metodický manuál pro vedení interkulturní dílny na SOŠ a SOU

28. 1. 16

Metodický manuál pro vedení interkulturní dílny na střeních školách s názvem Společně proti rasismu vychází z již realizovaného vzdělávacího programu Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci. Ten realizovalo MKC Praha v letech 2010 -2013, nově je však akcentován vliv médií na tvorbu názorů o (nejenom) romské menšině. Metodika byla vypracována expertkou na tvorbu metodických materiálů vycházející ze zážitkové pedagogiky. Podkladem pro vypracování metodiky byly také poznatky zjištěné při Analýze způsobu zobrazování Romů v severočeských médiích. Celý koncept metodiky, včetně jednotlivých aktivit, je zpracován na základě nejnovějších trendů v interkulturním vzdělávání, osobně sociálně výchově a zážitkové pedagogice.

Metodika je cílena na žáky SOŠ a SOU, časová dotace pro. realizaci interkulturní dílny je 90 min.

loga.jpg

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz
Projekt „Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci“ byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect