MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Integrace menšin na úrovni obce aneb Proč je dobré soužití mezi menšinami a většinovou společností v místě důležité a jak ho pěstovat?

28. 1. 16

Základní aktivitou workshopu je simulační hra. Účastníci mají za úkol řešení fiktivní situace, v níž mají jasně stanovenou roli a rámcově uvedeny názory, které v rámci dané roli zastávají. Hlavním cílem simulační hry je, aby se účastníci naučili hledat řešení, spolupracovat, argumentovat a konstruktivně reagovat na argumenty druhých, a to i ve velmi obtížných situacích. Součástí metodiky je rovněž přehled základních informací o opatřeních a nástrojích pro odstranění všech forem diskriminace.

Cílovou skupinou, pro kterou je metodický primárně určen jsou zaměstnanci institucí státní správy a místních samospráv (policisté, úředníci, strážníci obecní policie, zaměstnanci úřadu práce atd.), kteří se při výkonu svého povolání dostávají do každodenního kontaktu s Romy či menšinami obecně a lokální politici. Doporučená hodinová dotace pro realizování workshopu jsou čtyři hodiny (včetně přestávek)....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect