MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Sociálně marginalizované skupiny obyvatel nedostatečně participují na rozhodovacím procesu – komuniké romských iniciativ z Ústeckého kraje

26. 7. 16

Občanská participace, jež buduje pocit přináležitosti a občanské odpovědnosti, je pro procesy integrace a sociální inkluze klíčovou dimenzí. Participaci nejen Romů, ale i dalších sociálně marginalizovaných skupin, jako jsou cizinci, na tvorbě inkluzivních politik a opatření doporučují české i zahraniční koncepční dokumenty, jako je například vládní Strategie sociálního začleňování 2014-2020, a je zakotvena v požadavcích a doporučeních pro nově formulované lokální strategické dokumenty. Občanská participace je obecně považována za žádoucí trend s potenciálem minimalizovat špatná rozhodnutí a implementovat nevhodná opatření.

V Česku jsou ovšem Romové do plánování sociálních služeb a dalších opatření, které bezprostředně ovlivňují jejich situace, zapojovány jen velmi omezeně. Design opatření a služeb probíhá obvykle centrálně na institucionální úrovni, a často v důsledku reaguje na způsob definování potřeb a problému ze stany institucí, což nejen přehlíží perspektivu Romů, ale v některých případech dokonce nabírá forem represivních opatření. Známým dokladem tohoto stavu jsou různé „protiposedávací“ vyhlášky, platné v řadě (nejen) severočeských měst. Nedůvěru Romů obyvatel v místní i národní politiku dále umocňují faktory jako nízká vzdělanost obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit a nízká volební účast. Latentní rasismus přítomný v české společnosti je zároveň živnou půdou pro populistické politiky, kteří svým voličům z řad majoritního obyvatelstva slibují, že problémy s „nepřizpůsobivými“ rychle a účinně vyřeší. Lidé postižení chudobou a sociálním vyloučením v důsledku nejsou chápáni jako voliči, často dokonce ani jako občané měst, ve kterých žijí.

My, severočeští Romové, kteří jsme společně s Multikulturním centrem Praha realizovali projekt Společně proti rasismu, se dlouhodobě snažíme o budování vztahů mezi romskými obyvateli měst a institucemi veřejné správy. Dlouhodobě rovněž usilujeme o posílení občanské angažovanosti Romů a odstraňování předsudků mezi většinovým obyvatelstvem a Romy.

Domníváme se, že podpora občanské participace je prospěšná pro budování vzájemné důvěry a zároveň probouzí v občanech zájem o dění ve svém bezprostředním okolí. Vyzýváme tímto česká města, aby aktivně vtahovala nejen Romy, ale další občany postižené chudobou a sociálním vyloučením do rozhodovacího procesu. Je potřeba skončit s obvyklou praxí „o nás bez nás“, protože ta vzájemnou nedůvěru, nezájem a pasivitu pouze upevňuje.

Jan Sipoš, Rada Romů města Chomutova
Ondřej Kocur, sdružení Společný život, Litvínov
Olívie Bílá, sdružení Cinka, Děčín...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect