MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

Společný život

O organizaci

20. 7. 16

Jsme velmi malá nezisková organizace zabývající se řešením problematiky na regionální úrovni v oblasti:  - bytové, sociální, zaměstnanosti, zadlužením a dalšími vzniklými nepříznivými životními situacemi klientů (rodin s nezl.dětmi), které je vylučují z každodenního běžného života -  formou "Terénní sociální práce".

Nabízíme  sociální službu "Terénní programy", která spadá do služeb  sociální prevence v souladu s ustanovením § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s platností od 1.1.2007, kdy tento zákon začal platit v praxi. Služby sociální prevence tak napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.

Cíle služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect