MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Tisková zpráva: Multikulturní centrum Praha dokončilo realizaci projektu "Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci"

4. 2. 16

Projekt, zacílený na středoškoláky a učně, přinesl v loňském roce do středních škol a učilišť v Ústeckém a Plzeňském kraji neotřelý vzdělávací modul zaměřený na anticiganismus a roli médií v něm. Metodika vzdělávací aktivity vychází z Analýzy zobrazování Romů v severočeských médiích, zpracovaná Multikulturním centrem Praha v roce 2015.

V rámci projektu bylo realizováno 15 dvouhodinových interkulturních workshopů, kterých se zúčastnilo 285 studentů. Workshopy pomocí zážitkových a interaktivních metod přiblížily studentům mediální obraz Romů a tematizovaly vliv médií na tvorbu a posilování stereotypů o Romech. „Náš výzkum ukázal, že lokální média píší o Romech výrazně negativně, novináři neinformují komplexně, představa o objektivitě médií je iluzorní. Chceme, aby se studenti naučili přistupovat k médiím kriticky,“ vysvětluje koordinátor projektu, Jan Dítko z Multikulturního centra Praha.

Interkulturní workshopy byly lektorovány v tandemu lektor z majority/lektor-Rom. „Překvapilo mě, že lektorka Olina je Romka. Chápu, že všichni Romové nejsou stejní, ale vůbec jsem netušila, jak těžké pro ně může být čelit každý den stereotypům většiny bílých,“ říká studentka děčínské Evropské obchodní akademie.

Informace, metodický materiál i analytické dokumenty najdete na projektových stránkách projektu: http://spolecneprotirasismu.mkc.cz/

Odkaz na metodiku Interkulturního workshopu: http://spolecneprotirasismu.mkc.cz/cz/metodika-cs_c

Kontaktní osoba: Jan Dítko, jan.ditko@mkc.cz

msmt_logotyp_text_cmyk_cz.jpg

Projekt „Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci“ byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect