MKC - logo Platformu poskytuje Multikulturní centrum Praha.
Za obsah příspěvků zodpovídá spravující organizace.

MKC

Zobrazování Romů v severočeských mediích - infografika

25. 7. 16

Způsob, jakým média či politici mluví a píší o Romech, a témata, s nimiž Romy spojují, vytváří specifický obraz Romů, který my, čtenáři, považujeme za věrný popis skutečnosti. Když to psali v novinách, bude to snad pravda. Nebo ne?
#romskelisty

Analýze způsobu zobrazování Romů v lokálních severočeských médiích jsme nastolili zrcadlo lokálním médiím a politikům, kteří v roli opinion makerů – názorových tvůrců – výrazně ovlivňují veřejné mínění. Za dlouhodobě negativní postoj většinové české veřejnosti k Romům nesou svůj díl viny i politici a média.

  • O čem média píší, když zmiňují slovo Rom?
  • Kolik článků píše o Romech neutrálně, tedy bez přehnaných sympatií či antipatií?
  • Kolik prostoru dostanou v médiích politici a kolik samotní Romové?
  • Jakým způsobem my, čtenáři, pak Romům veřejně nadáváme v internetových diskusích?

Hlavní poznatky Analýzy přehledně ukazuje tato infografika.

 romske_listy_infografika_5.jpg  romske_listy_infografika_3.jpg  romske_listy_infografika_2.jpg  romske_listy_infografika_4.jpg  romske_listy_infografika_1.jpg


Zaujalo vás to? Text Analýzy najdete zde /pdf/.

Infografiku ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Podívejte se na video ke kampani....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

 

Realizováno v rámci projektu „Společně proti rasismu“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Sledujte nás na Facebooku


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect